Artykuł Naukowy

Artykuł naukowy – najbardziej ścisła dziedzina, z jaką można się spotkać w naszej działalności. Tematyka artykułów naukowych jest z samego założenia bardzo wąska, musi zawierać solidne fundamenty – czyli materiały źródłowe. Artykuł naukowy nie tylko odpowiada na zadane pytanie w jego temacie, ale i zadaje nowe pytania, które wypływają w trakcie jego redagowania. Rozpoczynając pisanie pracy – artykułu naukowego, należy bardzo dokładnie zapoznać się z kryteriami nałożonymi na autora artykułu – zarówno kryterium naukowym, jak i kryterium wydawniczym. Wszystko to musi zostać zwieńczone zebraniem w jedną całość wspomnianych źródeł, ale i własnych opinii twórczych z zakresu tematu, jaki artykuł naukowy powinien zawierać. Artykuł naukowy to także zbiór hipotez, tez, analiz, badań, wniosków wypływających z badań przeprowadzonych przez inne osoby świata naukowego. Jest to bardzo ciekawy, ale przede wszystkim bardzo wymagający kierunek od redaktora tekstu naukowego.

 

Podejmując się napisania artykułu naukowego, od  pierwszego punktu zakreślamy zakres w jakim Nasza pomóc będzie realizowana.

Nasi klienci mogą liczyć na:

 1. Napisanie artykułu naukowego w całości;
 2. Przygotowanie do napisania artykułu w jego częściach.
 3. Zgromadzenie materiałów na temat artykułu naukowego. W tym również materiałów obcojęzycznych. Kompletowanie fachowej Bibliografii.
 4. Analiza zgromadzonych materiałów, pod względem ich przydatności do zamieszczenia w artykule naukowym oraz wyciągnięcie wniosków z nich wypływających, w finalnym artykule naukowym;
 5. Przeprowadzenie badań, analiz niezbędnych do zredagowania artykułu naukowego;
 6. Przeprowadzenie konsultacji naukowych z wybranymi promotorami, bądź wykładowcami uczelni wyższych;
 7. Analiza artykułu naukowego w systemie antyplagiat.net;
 8. Możliwość tłumaczenia artykułu naukowego na języki: niemiecki, angielski, włoski, francuski, rosyjski;

 

Artykuł naukowy to istotna część dorobku naukowego. Nie ma możliwości aby jego pisanie powierzyć komukolwiek, kto nie posiada dwustu procent pewności, że jego ostateczna treść będzie niezadowalająca.

Zaznaczamy więc, że w tej dziedzinie omówienie tematu, zakresu wykonania pracy, podejmujemy się tylko i wyłącznie po osobistym spotkaniu z potencjalnym klientem. Zarówno klient, jak i My, musimy mieć pewność, że artykuł naukowy powstaje przy udziale osoby, mającej pełną świadomość czym on jest w praktyce.

Napisanie Artykułu Naukowego podejmujemy się z niżej wymienionych dziedzin.

Analityka

Informatyka

Prawo Pracy

Architektura

Komunikacja Społeczna

Prawo UE

Biznes

Kryminalistyka

Przedsiębiorczość

Bankowość

Kulturoznawstwo

Psychologia

Bezpieczeństwo Narodowe

Lingwistyka

Public Relations

Biotechnika

Logika

Rachunkowość

Chemia

Logistyka

Religioznawstwo

Dziennikarstwo

Logopedia

Resocjalizacja

Ekonometria

Marketing

Socjologia Społeczna

Ekonomia

Matematyka

Socjologia

Ekonomia Społeczna

Medioznawstwo

Stosunki Międzynarodowe

Etnologia

Nato

Telekomunikacja

Europeistyka

Nauczanie Początkowe

Teologia

Filologia

Nauki o Rodzinie

Transport

Finanse

Ochrona Środowiska

Ubezpiecznia

Geofizyka

Organizacja Rynków Pracy

Unia Europejska

Geografia

Pedagogika

Zarządzanie

Gospodarka przestrzenna

Pedagogika Społeczna

 

Gospodarka Rynkowa

Pedagogika Wczesnoszkolna

 

Handel

Polityka Socjalna

 

Handel Zagraniczny

Praca Socjalna

 

Handel Ekonomii

Prawo

 

 

Zapamiętaj !!!!

 • Każda praca napisana przez nas powinna być wykorzystana tylko i wyłącznie w zgodzie z prawem polskim.
 • Artykuł naukowy, praca doktorska, praca licencjacka, praca zaliczeniowa, może zostać rozliczona w ratach.
 • Terminy napisania każdego rodzaju pracy zawsze są ustalane indywidualnie.
 • Tekst napisany przez Nas jest zawsze tekstem unikatowym – nie oznacza to że nie analizujemy treści przez nas pisanych, z innymi podobnymi.
 • Każdy Nasz tekst, przez samych nas, jest analizowany programem antyplagiat.net
 • Deklarując się na współpracę, każdy klient jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 272 kk.

Odpłatnie analizujemy w systemie plagiat.pl.

 

Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące napisania artykułu naukowego na konkretny temat, czekamy na twój email, bądź telefon.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą w zakresie:

Prace Doktorskie;

Prace Magisterskie;

Prace Licencjackie;

Prace Zaliczeniowe;

Prezentacje Multimedialne;

Przemówienia;

Biznesplan dla przedsiębiorstwa;

Biznesplan dla studenta;

Biznesplan NGO;

Artykuł Naukowy;

Cennik;

Regulamin;

 

WAŻNE !! Wszystkie prace jakie są przez nas realizowane są napisane rzetelnie, są realizowane w uzgodnionych terminach; są analizowane pod względem poziomu plagiatu (system antyplagiat.net).

W celu przesłania do nas wszelkich pytań, skorzystaj z Formularza Kontaktowego.