ZAPAMIĘTAJ !!!


Każda praca napisana przez nas powinna być wykorzystana tylko i wyłącznie w zgodzie z prawem polskim.
Wykorzystanie materiałów otrzymanych za pośednictwem Portalu www.korepetycjemgr.pl, niezgodnie z prawem,                                                                              będzie zgłaszane odpowiednim instytucjom.
Deklarując się na współpracę, każdy klient jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego,                                                                    ze szczególnym uwzględnieniem art. 115; 272; 273 kk.
Administracja www.korepetycjemgr.pl