PIsanie pracy

Standardowa praca dyplomowa składa się z 3 rozdziałów, wstępu oraz zakończenia.
Liczba rozdziałów może być większa, nie może natomiast być mniejsza od 3.
Praca zbudowana jest z reguły według zasady „od ogółu do szczegółu”.
Oznacza to, że w pierwszym rozdziale zawarte są ogólne podstawy teoretyczne omawianego w pracy
zagadnienia, w drugim omawiane są zagadnienia szczegółowe, związane z tematem pracy,
natomiast rozdział trzeci jest rozdziałem praktycznym, zawierającym wkład własny autora.
 
 
 

Oferta naszego portalu jest skierowana do osób prywatnych, do instytucji, do osób pragnących zdobyć upragnione wykształcenie, ale nie mają talentu, bądź czasu na napisanie pracy, będącej dla jednych metą, a dla drugich, kolejnym przystankiem w rozwoju osobistym i zawodowym.