Biznesplan - biznesplan to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.

Biznesplan, przygotowany przez Naszych redaktorów, nie opiera się na fantazji i wymysłach, ale zawiera twarde dane, twarde wyliczenia. Oto przykład poważnego traktowania biznesplanów naszego autorstwa:

 

Wspomagamy w trzech głównych kierunkach redagowania biznesplanu:

  1. Biznesplan jako praca edukacyjna ( w formie pracy zaliczeniowej, dyplomowej)
  2. Biznesplan dla przedsiębiorstwa działającego w oparciu o ustanowione prawo na terenie RP oraz UE.
  3. Biznesplan dla przedsiębiorstw społecznych – nazywanych dzisiaj potocznie przedsiębiorstwami pożytku publicznego i również jest redagowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne RP. jak i UE.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi produktami jest taka, że w przypadku biznesplanu redagowanego na potrzeby edukacyjne, możemy opierać się o fikcyjne firmy, fikcyjne dane. W tego typu pracach najczęściej promotorom zależy na tym, aby uczniowie/studenci rozumieli czym jest en dokument, jak powstaje oraz jak prawidłowo wyliczyć wszystkie dane zawarte w jego tytule.

Biznesplany dla przedsiębiorstw są przygotowywane w oparciu o audyt w firmach, zawierają rzeczywiste dane a obliczenia są w pełni autentyczne.

                                       

Biznes plany dla przedsiębiorstw, są przez nas redagowane zarówno dla nowych firm, jak i dla firm już działających na rynku, które starają się np. o dotacje lub dofinansowanie konkretnego projektu.

Chcemy podkreślić, że nie traktujemy pisania biznesplanu dla celu edukacyjnego z mniejszym zaangażowaniem, jak ma to miejsce w przypadku biznesplanu dla przedsiębiorstwa. Mamy przykłady, że biznesplany przez nas redagowane, były przedstawiane, jako dokument niezbędny w staraniu się o dotacje na rozpoczęcie działalności, lub jako dokument wspierający przedsiębiorstwo w drodze do otrzymania dotacji. Oczywiście, zasadnicze kwestie musiały być wyedytowane. Niezmienny został cel i sens.

 

Jeżeli masz pytania w sprawie napisania biznesplanu, napisz do nas poprzez Formularz Kontaktowy.

 Zapamiętaj !!!!

Odpłatnie analizujemy w systemie plagiat.pl.

 

Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące napisania artykułu naukowego na konkretny temat, czekamy na twój email, bądź telefon.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą w zakresie:

Prace Doktorskie;

Prace Magisterskie;

Prace Licencjackie;

Prace Zaliczeniowe;

Prezentacje Multimedialne;

Przemówienia;

Biznesplan dla przedsiębiorstwa;

Biznesplan dla studenta;

Biznesplan NGO;

Artykuł Naukowy;

Cennik;

Regulamin;

 

WAŻNE !! Wszystkie prace jakie są przez nas realizowane są napisane rzetelnie, są realizowane w uzgodnionych terminach; są analizowane pod względem poziomu plagiatu (system antyplagiat.net).

W celu przesłania do nas wszelkich pytań, skorzystaj z Formularza Kontaktowego.