PIsanie pracy

Standardowa praca dyplomowa składa się z 3 rozdziałów, wstępu oraz zakończenia.
Liczba rozdziałów może być większa, nie może natomiast być mniejsza od 3.
Praca zbudowana jest z reguły według zasady „od ogółu do szczegółu”.
Oznacza to, że w pierwszym rozdziale zawarte są ogólne podstawy teoretyczne omawianego w pracy
zagadnienia, w drugim omawiane są zagadnienia szczegółowe, związane z tematem pracy,
natomiast rozdział trzeci jest rozdziałem praktycznym, zawierającym wkład własny autora.