Biznesplan dla studenta

Opublikowano: niedziela, 23 wrzesień 2018

Biznesplan na potrzeby edukacyjne - biznesplan to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.

Biznesplan na potrzeby edukacyjne zawiera kompletne informacje jakie powinien zawierać biznesplan zredagowany na potrzeby przedsiębiorstwa. Celem biznesplanu na potrzeby edukacyjne z reguły jest uzyskanie zaliczenia, bądź zdobycie tytułu naukowego, jeżeli jest to praca magisterska. Biznesplan na cele edukacyjne zawiera wszystkie niezbędne elementy jakimi charakteryzuje się dokument przygotowywany przez przedsiębiorstwo.

Biznesplan, przygotowany przez Naszych redaktorów, nie opiera się na fantazji i wymysłach, ale zawiera twarde dane, twarde wyliczenia. Oto przykład poważnego traktowania biznesplanów naszego autorstwa: 

 

          

 

WAŻNE !! Wszystkie prace, jakie są przez nas realizowane, są napisane rzetelnie; są realizowane w uzgodnionych terminach; są analizowane pod względem poziomu plagiatu (system antyplagiat.net).

 

Poglądowy przykład realizacji zlecenia – napisania pracy.

Każdy klient, który do nas trafia, od samego początku jest informowany o wstępnych zasadach, jakie są u Nas przestrzegane, a jakie są opisane w naszym Regulaminie Współpracy.

Kolejne kroki to:

 1. Przyjęcie przez Nas pracy do realizacji. Nie przyjmujemy wszystkich zleceń, jakie nam wpadają na email lub poprzez telefon. Dlaczego? Odpowiedź w punkcie drugim.
 2. Znamy realia, nie podejmujemy się prac niemożliwych do zrealizowania lub ewidentnie wątpliwych etycznie. Do niemożliwych zaliczamy krótkie terminy realizacji – np. dwa tygodnie na napisanie kompletnej pracy; Do wątpliwie etycznych zaliczamy prace zlecane przez przyszłych lekarzy medycyny – nie chcielibyśmy, aby taki lekarz w przyszłości stawiał diagnozę. Trzecią grupą są prace, których tematyka jest nam zwyczajnie całkowicie obca. Szanujemy Nasz czas i szanujemy czas Naszych klientów.
 3. W przypadku kiedy klient posiada zatwierdzony Plan pracy, w miarę zatwierdzoną bibliografię przedstawiamy dalsze warunki współpracy. Zdarzają się różni klienci. Są przypadki, kiedy klient posiada materiały pozwalające na rozpoczęcie pracy. Są i tacy klienci, którzy zwracają się z prośbą o pomoc w wyborze tematu, pomocy w rozpoczęciu od planu Pracy. Różnie to bywa. W tym trzecim kroku zapadają te wszystkie decyzje.
 4. Następnym krokiem jest dokonanie wpłaty pierwszej raty przez klienta na nasze konto. UWAGA – wszystkie szczegóły dotyczące płatności są opisane w Regulaminie.
 5. Trwa pisanie pracy, którą do klienta wysyłamy rozdziałami. Po każdym rozdziale zawsze oczekujemy wpłaty. W kroku piątym zawiera się wszystko, co ma znaleźć się w pracy. Od treści, poprzez ankiety, badania, wyliczeń, analizy wyników ankiety, wniosków końcowych.
 6. Nastał czas poprawek. Poprawki nanosimy, kiedy mamy napisaną całą pracę. Wypracowaliśmy ten system przez lata. Naniesione w taki sposób poprawki, nie demolują układu całej pracy. Naniesienie poprawek w całości, to również kolejna analiza całego tekstu.
 7. Wykonujemy pierwszy, roboczy raport antyplagiatowy, aby mieć pełen pogląd na jakość pracy. Uwaga!! Nie oznacza to, że przepisujemy prace z Internetu. Chcemy mieć pewność, że ilość koniecznych do zamieszczenia danych, nie podniesie znacząco żadnego ze współczynników w trakcie oceny.
 8. Czekamy na ostateczną opinię promotora. Na tym etapie, jeżeli jest takie życzenie, odpłatnie, pomagamy przygotować się do obrony pracy, do zaliczenia.
 9. Czekamy na udaną obronę. W trakcie naszej pracy, trwającej od 2001 roku efektywność wynosi ponad 95%. Pozostałe 5%, należy przyznać, nie zostało obronione z winy klientów.
 10. Otrzymujemy email, że wszystko jest w porządku i otwieramy symbolicznego szampana.

 

Ankieta, czyli część badawcza pracy.

 W każdej pracy, w której wymagana jest ankieta, staje się ona centrum pracy. Praca oparta o badanie nazywana jest pracą empiryczną. Nie oznacza to, że cała reszta jest nie ważna, ale to właśnie ankieta, oraz analiza wyników badań, wskazują realny poziom wiedzy, na temat zagadnienia omawianego w pracy.

Wskazujemy tutaj na trzy kierunki rzetelnego wykonania takiej ankiety, jak i jej opisania w całej pracy:

 1. Ankieta jest przygotowana i przeprowadzona przez klienta w całości, wraz z wnioskami. Pozostaje nam wpasowanie całości przesłanej przez klienta do pracy;
 2. Ankieta jest przygotowana przez klienta, ale całą analizę, wnioski musimy wysnuć samodzielnie;
 3. Ankieta jest zlecona w całości nam i realizowana przez nas. (Najczęstszy wariant realizacji).

W przypadku pisania prac możemy służyć pomocą na kierunkach wymienionych poniżej (jeżeli nasuną się pytania dotyczące innych kierunków, lub kierunków zbliżonych do opisanych poniżej – zapytaj poprzez Formularz kontaktowy):

 

Administracja

Historia Sztuki

Prawo Skarbowe

Agroturystyka

Historia

Prawo Bankowe

Analityka

Informatyka

Prawo Pracy

Architektura

Komunikacja Społeczna

Prawo UE

Biznes

Kryminalistyka

Przedsiębiorczość

Bankowość

Kulturoznawstwo

Psychologia

Bezpieczeństwo Narodowe

Lingwistyka

Public Relations

Biotechnika

Logika

Rachunkowość

Chemia

Logistyka

Religioznawstwo

Dziennikarstwo

Logopedia

Resocjalizacja

Ekonometria

Marketing

Socjologia Społeczna

Ekonomia

Matematyka

Socjologia

Ekonomia Społeczna

Medioznawstwo

Stosunki Międzynarodowe

Etnologia

Nato

Telekomunikacja

Europeistyka

Nauczanie Początkowe

Teologia

Filologia

Nauki o Rodzinie

Transport

Finanse

Ochrona Środowiska

Ubezpiecznia

Geofizyka

Organizacja Rynków Pracy

Unia Europejska

Geografia

Pedagogika

Zarządzanie

Gospodarka przestrzenna

Pedagogika Społeczna

 

Gospodarka Rynkowa

Pedagogika Wczesnoszkolna

 

Handel

Polityka Socjalna

 

Handel Zagraniczny

Praca Socjalna

 

Handel Ekonomii

Prawo

 

 

Zapamiętaj !!!!

 • Każda praca napisana przez nas, powinna być wykorzystana tylko i wyłącznie w zgodzie z prawem polskim.
 • Artykuł naukowy, praca doktorska, praca licencjacka, praca zaliczeniowa, może zostać rozliczona w ratach.
 • Terminy napisania każdego rodzaju pracy, zawsze są ustalane indywidualnie.
 • Tekst napisany przez Nas, jest zawsze tekstem unikatowym – nie oznacza to, że nie porównujemy treści przez nas pisanych, z innymi podobnymi.
 • Każdy Nasz tekst, przez nas samych, jest analizowany programem antyplagiat.net
 • Deklarując się na współpracę, zleceniodawca, jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 272 kk.

Odpłatnie analizujemy w systemie plagiat.pl.

 

Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące napisania Pracy Dyplomowej na konkretny temat, czekamy na twój email, bądź telefon.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą w zakresie:

Prace Doktorskie;

Prace Magisterskie;

Prace Licencjackie;

Prace Zaliczeniowe;

Prezentacje Multimedialne;

Przemówienia;

Biznesplan dla przedsiębiorstwa;

Biznesplan dla studenta;

Biznesplan NGO;

Artykuł Naukowy;

Cennik;

Regulamin;

 

WAŻNE !! Wszystkie prace jakie są przez nas realizowane są napisane rzetelnie, są realizowane w uzgodnionych terminach; są analizowane pod względem poziomu plagiatu (system antyplagiat.net).

W celu przesłania do nas wszelkich pytań, skorzystaj z Formularza Kontaktowego.