Zapamiętaj !!!!

  • Każda praca napisana przez nas powinna być wykorzystana tylko i wyłącznie w zgodzie z prawem polskim.
  • Artykuł naukowy, praca doktorska, praca licencjacka, praca zaliczeniowa, może zostać rozliczona w ratach.
  • Terminy napisania każdego rodzaju pracy zawsze są ustalane indywidualnie.
  • Tekst napisany przez Nas jest zawsze tekstem unikatowym – nie oznacza to, że nie analizujemy treści przez nas pisanych, z innymi podobnymi.
  • Każdy Nasz tekst, przez samych nas, jest analizowany programem antyplagiat.net.
  • Deklarując się na współpracę, każdy klient jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 272 kk.

Odpłatnie analizujemy w systemie plagiat.pl.

 

Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące napisania artykułu naukowego na konkretny temat, czekamy na twój e-mail, bądź telefon.

ZAPAMIĘTAJ !!!


Każda praca napisana przez nas powinna być wykorzystana tylko i wyłącznie w zgodzie z prawem polskim.
Wykorzystanie materiałów otrzymanych za pośednictwem Portalu www.korepetycjemgr.pl, niezgodnie z prawem,                                                                              będzie zgłaszane odpowiednim instytucjom.
Deklarując się na współpracę, każdy klient jest bezwzględnie obowiązany do przestrzegania polskiego kodeksu karnego,                                                                    ze szczególnym uwzględnieniem art. 115; 272; 273 kk.
Administracja www.korepetycjemgr.pl